Home In de kijker Discriminatie door Telenet bereikt ongezien hoogtepunt, kom mee in actie!

Discriminatie door Telenet bereikt ongezien hoogtepunt, kom mee in actie!

20706
0

De discriminatie door Telenet begint ongeziene proporties aan te nemen. Dat bestaande klanten al jaren gediscrimineerd worden ten opzichte van nieuwe wisten we al. Maar nu doet het Amerikaanse kabelbedrijf er nog een schepje bovenop!

Afgelopen week bereikten ons talloze klachten van mensen die een korting krijgen van 5€ per maand of een jaar de digicorder gratis huren, na te klagen over de prijsverhoging bij Telenet. Anderen vallen uit de boot en krijgen helemaal niets. Schijnbaar sterk afhankelijk wie je aan de lijn hebt en hoe overtuigend je korting vraagt.

Als Telenet wil 5€ korting geven, moet dit voor iedereen toegankelijk zijn. Of Telenet moet op zijn minst duidelijk communiceren over de objectieve parameters waaraan moet worden voldaan. Wat nu gebeurt is compleet onrechtvaardig en oneerlijk.

Stel mee Telenet in gebreke via het formulier hieronder. Je kiest zelf als je dit anoniem wil doen namens ‘iklaatmenietpluimen’ of je gegevens wil doorgeven. De ingebrekestellingen worden per e-mail bezorgd aan het management van Telenet. Vervolgens zullen we de pers, politiek en bevoegde instanties informeren over het aantal keer dat we Telenet samen in gebreke hebben gesteld.

Intussen werd Telenet door zo’n 4.000 misnoegde klanten in gebreke gesteld.

Uit de peiling blijkt ook dat 91% van de bevraagde Telenet-klanten
de aanpak met de willekeurige kortingen discriminerend vindt.

Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden, ook door Telenet!
Schiet mee in actie en verstuur de ingebrekestelling via dit formulier of verstuur het per e-mail naar management@staff.telenet.be met info@iklaatmenietpluimen.be in kopie.

Klaag deze praktijken ook aan door lezersbrieven te sturen naar kranten en breng de discriminatie mee naar buiten op blogs, Facebook, Twitter, fora, websites, enz…

Vooral als je zelf kortingen wist te bekomen maar ook als je werd afgewimpeld of tegen deze willekeur wil optreden, kom mee in actie en verstuur de ingebrekestelling.

Beste Telenet,

Via deze weg stellen we u in gebreke voor de aanhoudende discriminatie praktijken die u hanteert ten aanzien van klantengroepen. Honderden mensen blijken korting te krijgen als ze klagen over de prijsverhoging, anderen krijgen niets. Er wordt gegoocheld met zaken zoals 5€ korting per maand of het gratis huren van de digicorder. Naar uw gewoonte dat nieuwe klanten weer 170€ korting krijgen, bestaande niets.

De willekeurige en achterbakse manier waarop u bepaalde klanten bevoordeelt is onrechtvaardig en zelfs ronduit oneerlijk. De toekenning van kortingen gebeurt op basis van mondigheid en assertiviteit en enige objectieve motieven blijken te ontbreken. Op die manier discrimineert u opnieuw hele groepen klanten.

Naar schatting 1 miljoen gedupeerden lopen hierdoor een verlies van gezamenlijk zowat 60 miljoen € per jaar. Gebaseerd op de 1.025.000 bundel-klanten die er eind september waren.

Per kerende wensen we dan ook van u te vernemen:

  • Welke objectieve parameters gelden om van welke kortingen te genieten?
  • Waarom wordt dit niet algemeen doorgevoerd ipv slechts voor groepen?
  • Op grond waarvan sluit u bestaande klanten uit voor promoties en acties?
  • Hoeveel klanten ontvingen reeds de maandelijkse korting van bv 5€?

We kijken uit naar uw onverwijlde reactie en tekenen beleefd.

Hoogachtend,
Uw klanten

[socialpoll id=”2248028″]

[socialpoll id=”2247369″]