Open Brief aan Petra De Sutter, Minister van Telecom

Geachte Minister Petra De Sutter,

Wij richten ons tot u als de verantwoordelijke minister voor telecomzaken in België. De reden voor deze brief is een dringende kwestie die de consumenten in ons land aangaat en waar we uw aandacht voor vragen: de recente prijsverhogingen van de twee grootste telecommaatschappijen.

Het is met grote verontwaardiging dat we hebben vernomen dat deze bedrijven, bijna gelijktijdig, hun tarieven hebben verhoogd. Dit terwijl de telecomkosten in België al behoren tot de hoogste in Europa. Het is hoog tijd om deze wanpraktijken aan te pakken en het profitariaat een halt toe te roepen.

Als minister van telecom heeft u de verantwoordelijkheid om de belangen van de consumenten te behartigen en ervoor te zorgen dat de markt eerlijk en transparant functioneert. Deze prijsverhogingen getuigen echter van een gebrek aan respect voor de consumenten en roepen om actie.

We vragen u met klem om de volgende maatregelen te nemen:

  1. Onderzoek naar oneerlijke concurrentie: Het is van essentieel belang dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar mogelijke kartelvorming en prijsafspraken tussen de telecommaatschappijen. Dit zou kunnen worden uitgevoerd door uw bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat eerlijke concurrentie wordt gewaarborgd.
  2. Bevordering van concurrentie: Het stimuleren van nieuwe spelers op de markt kan de concurrentie vergroten en de consumenten ten goede komen. Door het creëren van een gunstig klimaat voor nieuwe telecomaanbieders, kunnen we een gezonde markt bevorderen waarin de consumenten meer keuzevrijheid hebben.
  3. Bescherming van consumentenbelangen: We vragen u om strikte regels en richtlijnen op te stellen die de consumenten beschermen tegen onredelijke prijsverhogingen. Daarnaast is het van belang om transparantie te eisen over de tariefstructuur en extra kosten, zodat consumenten goed geïnformeerd zijn.
  4. Dialoog met de telecomsector: We dringen er bij u op aan om een open dialoog aan te gaan met de telecommaatschappijen en hen aan te sporen om verantwoording af te leggen voor hun prijsbeleid. Het is belangrijk dat zij begrijpen dat de consumenten niet langer bereid zijn om buitensporige kosten te accepteren.

Minister De Sutter, we vertrouwen erop dat u deze kwestie serieus zult nemen en passende maatregelen zult treffen om de consumenten in België te beschermen. Het is tijd om op te staan tegen deze wanpraktijken en ervoor te zorgen dat de telecommarkt eerlijk en betaalbaar wordt voor iedereen.

We kijken uit naar uw actie en staan klaar om samen te werken in het belang van àlle Belgische consumenten.

Hoogachtend,

Ik laat me niet pluimen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *